English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници Презентации За реклама Галерия Контакти
Юлия Тенева
Юлия Тенева е мениджър "Човешки ресурси" за дружествата на групата на EVN в България от 2011. Работи в областта на HR повече от 15 години, преди EVN България - в Меркатор България и Аурубис България, тогава Кумерио Мед, където започва професионалната си кариера в областта на HR. Опитът и е свързан със стратегическо планиране и осъществяване на проекти в областта на HR при разширяване и пускане в експлоатация на големи индустриални производства, организационни трансформации, downsizing; въвеждане на HR политики и програми за привличане, задържане и развитие на хора, повишаване на ангажираността; изграждане и адаптиране на системи на възнаграждения и придобивки, програми за утвърждаване на компанията като желан работодател; основен фокус на работа са и взаимоотношенията със синдикални организации, вкл. и на браншово ниво. Юлия Тенева има MBA диплома от Софийски университет и Erasmus University, Advanced Diploma in Human Resources Management, CIPD, UK, Chartered MCIPD, Erickson Coaching International Certificate.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.