English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници Презентации За реклама Галерия Контакти
Миглена Узунова-Цекова
Миглена Узунова-Цекова е старши директор Човешки ресурси и член на Лидерския екип на  Мобилтел ЕАД, част от А1 Груп. В своята професионална област работи от 2000 г., а към настоящия момент управлява цялостната дейност по управление на човешките ресурси в Мтел – стратегическо планиране и реализация на проекти по сливане и придобиване; организационен дизайн и корпоративна култура; ангажираност на служителите и позитивен имидж на работодателската марка; политики, практики и системи за подбор и обучение; програми за признание и развитие на таланти, планиране на приемствеността, лидерство; трудови отношения и възнаграждения; взаимоотношения със синдикати.
Миглена Узунова-Цекова е завършила Английска филология и Масови комуникации в Софийския университет. Има MBA диплома от Erasmus University, Rotterdam и специалност Стратегическо управление на човешките ресурси от School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, USA.
От 2008 г. до 2016 г. работи за БАУХ като член на УС и член на Комисията за сертифициране на HR професионалисти. В този период успешно реализира нови проекти с фокус върху ученето и развитието на HR професионалистите - HR Академия и HR Училище за младши специалисти и участва в поставянето на началото на стандартите и процеса по сертифициране.
Носител е на приза на БАУХ - HR Директор на годината за 2016 г.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.