English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници Презентации За реклама Галерия Контакти
Николета Бориславова
Николета Бориславова е психолог с 20 години опит в развитието на човешкия капитал и организационното консултиране. Стартира професионалния си път с девет годишна терапевтична практика като индивидуален терапевт и консултант. Следващите единадесет години работи в бизнес организации за въвеждането и развитието на процесите по управление на човешките ресурси, както и утвърждаването на образа и мястото на HR ролята в организационната среда.
В последните три години Николета е част от екипа на София Франс Ауто като Главен експерт развитие на човешкия капитал. Фокус в работата й е идентифицирането на личния потенциал на служителите и неговото правилно управление, създаването на система от социални практики, развитие на организационната култура.
Николета завършва магистратури по Социална и Клинична психология с СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Университета в Копенхаген, Дания. Продължава образованието си в Медицинския Униврситет в София със Специалност „ Клинична психология“. Защитава Докторска степен по Когнитивна психология и работи като хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава сертификат за водещ на групово-динамичен тренинг от Център за развитие „Топ Консулт“ и Certificate of Personal Practice от CIPD.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.